Gemensamma projekt

Merparten av Samordningsförbunden i Stockholms län har gjort två gemensamma ansökningar om medel från Europeiska socialfonden. Ansökningarna blev beviljade och medlen kommer att gå till två nya länsomfattande projekt. 

Merparten av Samordningsförbunden i Stockholms län har gjort två gemensamma ansökningar om medel från Europeiska socialfonden. 

Ansökningarna blev beviljade och medlen kommer att gå till två nya länsomfattande projekt. 

Förbunden som deltar i projekten är:

Lumena

Vi har ansökt och blivit beviljade socialfondsmedel för individprojektet Lumena som kommer att starta under senvåren 2023 och pågå till början av 2026. 

Projektets syfte är att minska ekonomisk utsatthet och öka möjligheten till etablering och återinträde på arbetsmarknaden för personer som anses stå särskilt långt från arbetsmarknaden. 

Mer information kommer i samband med projektstarten.

Conecto

Vi har ansökt och blivit beviljade socialfondsmedel för det kompetensstärkande projektet Conecto som startar i april 2023 och pågår till och med 2024. 

Projektet erbjuder kunskapshöjande insatser för förbundens medlemmar.

Mer information kommer i samband med projektstarten.