Kalendarium

Här hittar du öppna forum och webbinarium från alla Samordningsförbund i Stockholms län.

De är kostnadsfria och tillgängliga för alla som vill komma och lyssna, om inte annat anges i informationen för specifika event.

2024 VT
Aktion Livräddning

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till föreläsningar i självmordsprevention under Ht 2023 – Vt 2024. Det inkluderar både en introducerande föreläsning och fördjupningsföreläsningar. Föreläsningarna är kostnadsfria och du kan välja mellan att delta fysiskt eller digitalt.

Läs mer »

2024 VT
BIP i praktiken – flera datum

Välkommen på en utbildning från Lumena Conecto! BIP i praktiken följer efter Kunskapsdagen i BIP. Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien. Utbildningen sker vid fyra tillfällen i januari och februari.

Läs mer »

2024-04-25
Föreläsning om Selektiv mutism

VärNa hälsar er välkommen att lyssna på Psykologen Tine Ernholdt från Röstkonsulten som kommer att berätta om Selektiv Mutism! Du som lyssnare kommer att få information om vad Selektiv mutism är och ett generellt förhållningssätt.

Läs mer »

2024-04-25
Lågaffektivt bemötande

Välkommen på en föreläsning från Lumena Conecto om Lågaffektivt bemötande. Föreläsningen syftar till att rusta människor med kunskap och kompetens för att kunna möta de utmaningar som uppstår i samband med funktionsnedsättningar.

Läs mer »

2024-05-14
Kunskapsdag i BIP

Välkommen på en kunskapsdag i BIP som anordnas av Conecto. Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som ger bäst resultat för att närma sig arbete. Det gör att arbetssättet lämpar sig särskilt bra för verksamheter som bedrivs i samverkan. Anmäl dig och lär dig mer.

Läs mer »