Kalendarium

Här hittar du öppna forum och webbinarium från alla Samordningsförbund i Stockholms län.

De är kostnadsfria och tillgängliga för alla som vill komma och lyssna, om inte annat anges i informationen för specifika event.

2024
Aktion Livräddning

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP) bjuder in till föreläsningar i självmordsprevention under Ht 2023 – Vt 2024. Det inkluderar både en introducerande föreläsning och fördjupningsföreläsningar. Föreläsningarna är kostnadsfria och du kan välja mellan att delta fysiskt eller digitalt.

Läs mer »

2024-08-22
Fryshusets projekt kring UVAS

VärNa hälsar er välkommen att lyssna på Katarina Nilsson, kunskapsområdeschef för Arbete och Entreprenörskap på Fryshuset, som kommer att prata om Fryshusets arbete med UVAS samt pågående ESF+ projekt 4uvas Innovativ Samverkan.

Läs mer »

2024-09-11
Samverkansfärdigheter

Detta kunskapsseminarium från Conecto handlar om utmaningar och framgångar avseende samverkan inom det arbetsmarknadspolitiska området och kring vilka grundbultar som är viktiga för en framgångsrik samverkan som inbegriper samarbete över organisationsgränser.

Läs mer »

2024-10-15
Inkludering på arbetsmarknaden

Conecto bjuder in till ett webbinarium med Alva Karlsson från Make Equal som föreläser om jämlikhet, jämställdhet och inkludering på jobbet. Du får praktiska tips och verktyg för att arbeta med frågorna i den egna verksamheten.

Läs mer »