Ökad upptäckt av våld

Samordningsförbunden i Stockholms län arbetar för att tidigt upptäcka våld.

Syftet är att sprida kunskap om våld i nära relation.

Våld i nära relation är ett folkhälsoproblem. Personer som upplevt våld löper större risk för ohälsa och sämre arbetsförmåga.

Så startade vi - Att komma igång

  • Alla medarbetare gick en grundutbildning i jämställdhet. Alla ska ha samma grund att stå på.
  • Vi gjorde en kartläggning av jämställdhetsarbetet i organisationernas styrdokument.
  • Vi ställer krav. Leverantörerna som vi arbetar med ska kunna beskriva sitt arbete med jämställdhet.
  • Alla medarbetare får gå webbkursomvald.se
  • Vi tar reda på var fortsatt stöd kan ges lokalt, exempelvis relationsvåldsteam eller kvinnofridslinjen.
  • Låt alla medarbetare gå en grundutbildning i jämställdhet. Alla ska ha samma grund att stå på.
  • Kartlägg jämställdhetsarbetet i organisationernas styrdokument.
  • Ställ krav. Leverantörerna som vi arbetar med ska kunna beskriva sitt arbete med jämställdhet.
  • Alla medarbetare bör gå webbkursomvald.se
  • Ta reda på var fortsatt stöd kan ges lokalt, exempelvis relationsvåldsteam eller kvinnofridslinjen.

Rapporter och resultat

Rapport MIA Vidare

Tredje nummret av tidningen ”Hänt i MIA”

Samordningsförbundens rapport Regeringsuppdraget 2019-2021

Jämställdhetsmyndighetens rapport om regeringsuppdraget

Kunskapsstöd

Verktyg och metodstöd för att ställa frågor om våld

Infogeneratorn

Är ett gratis verktyg som hjälper dig med kvalitetssäkrad information om våld och föräldraskapsstöd på flera olika språk. Tjänsten vänder sig framför allt till dig som arbetar inom kommun, landsting eller idéburen sektor.

Webbkurser

Poddar

En utbildningspodd för dig som arbetar med personer som lever eller har levt med våld i nära relationer. Podden finns på Spotify.

Podd från Samordningsförbundet Skellefteå/Norsjö

En podd från Arbetsförmedlingen

Filmer

Scrolla upp