Rapporter och dokument

Här finner ni några rapporter som berör samordningsförbund eller områden som samordningsförbund verkar i.

2021

Samordningsförbundet i Södertälje har utifrån metoden tjänstedesign utforskat övergången från aktivitetsersättning och bland annat gjort en deltagarresa för hur övergången kan se ut, före, under och efter beslut för unga med aktivitetsersättning i Södertälje.