Rapporter och dokument

Här finner ni några rapport som berör samordningsförbund eller områden som samordningsförbund verkar i


2021

Rapporten: Unga med aktivitetsersättning – Ett användar- och aktörsperspektiv. – Samordningsförbundet i Södertälje har utifrån metoden tjänstedesign utforskat övergången från aktivitetsersättning och bland annat gjort en deltagarresa för hur övergången kan se ut, föreunder och efter beslut för unga med aktivitetsersättning i Södertälje.
Material fån konferensen 19 maj ”Tillsammans gör vi skillnad” 
Viljeförklaring samverkan genom samordningsförbund
Rapport från MUCF om nationellt samordnat stöd2020

Berättelsen om MIA-projektet 2017-2020
MIA-Roslagens Effektstudie- del 3 för perioden 2017-2020
Samordningsförbunden möjliggör individanpassad och gränsöverskridande satsningar

 2019

Rapport från ISF om Samordningsförbundens organisering och verksamhet