2021-03-08 Södertäljejourerna

Tid: 11.45 – 12:30
Tema
Södertäljejourerna
Anordnas av Samordningsförbund i Södertälje
Anmäl dig direkt genom på Samordningsförbundets hemsida: www.sfris.se/seminarier