2024 VT
BIP i praktiken – flera datum

Välkommen på en föreläsning arrangerad av Lumena Conecto.

Flera datum under våren 2024.


BIP i praktiken

Förankringsmöte

För anmälan krävs ett planerat eller genomfört förankringsmöte med chefer och ledningsgrupp i din organisation.

Är ni intresserade av att höra mer och boka in ett förankringsmöte?
Kontakta Stefan Cepeda, projektledare ESF-projektet Conecto, stefan.cepedagajardo@haninge.se

Innehåll

BIP i praktiken följer efter Kunskapsdagen i BIP. Vid detta tillfälle fördjupar vi oss vidare i förhållningssätt som är viktiga från BIP-studien.

  • Begränsat antal platser per tillfälle!
  • Det är kostnadsfritt att delta!

Utbildare

Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stads insats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.


Datum och plats:

Klicka på knappen för att se en lista över valbara datum och platser.

Tid:

Kl. 09:00-16.00

Arrangör:

Projektet Lumena Conecto

Kompetensutvecklingen är ett kostnadsfritt erbjudande från projekten Lumena och Conecto. Projekten finansieras av ESF och drivs av sju Samordningsförbund i Stockholms län. Tillsammans skapar vi en jämställd, jämlik och tillgänglig arbetsmarknad.