2024-03-14
Kunskapsdag i BIP

Välkommen på en föreläsning arrangerad av Lumena Conecto.

14 mars Kl. 09.00-12.00


Kunskapsdag i BIP

BIP (Beskæftigelses Indikator Projektet) är en dansk forskningsstudie som visat vad som faktiskt ökar sannolikheten för personer med komplexa behov att få ett arbete.

Studien har visat att det är kombinerade, samordnade och parallella insatser som gerbäst resultat för att närma sig arbete. Det gör att arbetssättet lämpar sig särskilt braför verksamheter som bedrivs i samverkan.

Syftet med kunskapsdagen är att ge:

  • En gemensam vetenskapligt förankrad grund,
  • förståelse för forskningens huvudsakliga punkter och
  • skapa förutsättningar för god samverkan utifrån BIP:s resultat.

För vem?

Kunskapsdagen riktar sig till dig som arbetar inom Lumena, dig som är chef och medarbetare hos någon av Samordningsförbundens medlemmar samt till dig som arbetar med:

  • Arbetsmarknads- och/eller utbildningsfrågor inom offentlig, privat eller civilsamhället.
  • Personer som är i behov av samordnat stöd och vägledning för att komma ut till arbete eller studier.
  • Arbetar som chef eller annan ledande befattning och som är intresserad av hur evidensbaserade metoder och inkludering kan tillämpas i praktiken.

Utbildare för dagen är:

Christina Matteoni, arbetskonsulent Samordningsförbundet Stockholm stadsinsats Aktivitetsplatsen. Christina har deltagit i Växthusets utbildning i BIP förkunskapspersoner och är certifierad utbildare i Växthusets dialog- och skattningsverktyg för BIP.

Karin Jacobsen, verksamhetsutvecklare på Samordningsförbundet Stockholmsstad, deltagit i Växthusets utbildning i BIP för kunskapspersoner.


Datum:

Torsdag 14 mars 2024

Tid:

Kl. 09.00-12.00

Fika serveras från 08.30.

Plats:

Återkommer om plats.

Arrangör:

Projektet Lumena och Conecto