2024
Aktion Livräddning

Nationellt centrum för suicidforskning och prevention (NASP)
bjuder in till föreläsningar i självmordsprevention

2024


Aktion Livräddning inkluderar en introducerande endagsföreläsning i självmordsprevention och två halvdagsföreläsningar med fördjupning i transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord. Sedan 2012 har utbildningen erbjudits till invånare och personal verksamma i hela Stockholm.

Föreläsningarna är kostnadsfria och du kan anmäla dig att delta fysiskt i Stockholm eller digitalt. Fika ingår vid de fysiska föreläsningarna.

Målgrupp

Den introducerande endagsföreläsningen riktar sig främst till personer som i sitt yrke på något vis kommer i kontakt med självmordsnära och sårbara människor.

Under utbildningsdagen belyses följande områden:

  • Fakta om självmord, myter och tabun
  • Vikten av ett öppet samtalsklimat. Att våga tala om självmord
  • Bemötande av självmordsnära patienter och det professionella förhållningssättet
  • Riskfaktorer – vad bör du vara uppmärksam på?
  • Skyddande faktorer för självmordshandling
  • Syftet med en självmordsriskbedömning – varför behövs den och när ska den utföras?

Fördjupande halvdagsföreläsningar i transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord

Till de som deltagit i den introducerande endagsföreläsningen erbjuder vi, som en del i Aktion Livräddning, även halvdagsföreläsningar om transkulturella aspekter på självmord och unga och självmord.

Att kunna förebygga självmord kräver inte bara kunskaper i suicidprevention utan också i hur detta problem tar sig uttryck i olika kulturer. Halvdagen som fokuserar på transkulturella aspekter på självmord handlar om hur vi kan förebygga självmord i ett mångkulturellt samhälle. Under halvdagsföreläsningen unga och självmord fördjupar vi kunskaperna i tecken på och bemötandet av självmordsnära ungdomar.


Vill du delta på någon av föreläsningarna?

Här hittar du information om anmälan, datum, tid och plats.