2022-06-01
Nära vård – vad betyder det?


Kom och lyssna och ställ frågor kring ”God och nära vård”! Hur arbetas det i Sollentuna, Upplands Väsby och Sigtuna? På vilket sätt berörs de olika enheterna och vad görs konkret?

”God och nära vård” är en överenskommelse mellan regeringen och SKR, Sveriges kommuner och regioner, om att under 2022 arbeta med att utveckla den nära vården.

Under webbinariet kommer representanter för de tre kommuner som ingår i Samordningsförbundet att presentera hur de jobbar med uppdraget:

Sollentuna Kommun

Lotta Bratt Becker, projektledare för God och Nära Vård

Kommer att berätta generellt om omställningen till Nära Vård. Vad innebär det? Det berör alla, men på vilket sätt? Målbild och vad ser ni att vi skulle behöva jobba med? Hon kommer även att prata mer specifikt om hur det ser ut i Sollentuna.

Upplands Väsby Kommun

Ariana Forsberg, MAS i Upplands Väsby

Kajsa Undin, MAR i Upplands Väsby

Kommer att berätta generellt om omställningen till Nära Vård. Vad innebär det? Det berör alla, men på vilket sätt? Målbild och vad ser ni att vi skulle behöva jobba med? Hon kommer även att prata mer specifikt om hur det ser ut i Sollentuna.

Sigtuna Kommun

Elisabeth Adriansson Sandberg, projektledare för God och Nära Vård

Maria Nygårds, projektledare Nära Måltider

Cecilia Hultgren Kulla, Äldre- och omsorgsförvaltningen

Kommer att beskriva hur vi ser Mat och Måltider samt Korttidsplats ur ett God och nära vård perspektiv i Sigtuna kommun.


Datum:

Onsdagen den 1 juni 2022

Tid:

Kl. 10.00-11.30

Plats:

Digitalt på Teams. Länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig.

Anmälan:

Senast den 25 maj.

Arrangör:

Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna

Välkommen att delta i Samordningsförbundets webbinarium! Lär dig mer och ställ dina frågor!

Samordningsförbundet Sollentuna-Upplands Väsby-Sigtuna hemsida