2022-05-24
Sluta gissa, börja fråga och involvera!

Om hur vi skapar nytta med användardrivet utvecklingsarbete.


Välkommen till avslutskonferens för vårens utvecklingsprogram i tjänstedesign!

Nio team från Södertälje, Huddinge och Salems kommuner och Samordningsförbunden Östra Södertörn och VärNa, kommer att presentera insikter och lösningar på de utmaningar de valt att ta sig an inom sina olika verksamheter – ekonomiskt bistånd, arbetsmarknad, biståndshandläggning, anhörigstöd och samverkan.

Vi kommer att berätta om hur vi arbetat med tjänstedesign för att ta oss an utmaningarna i de olika verksamheterna. Och så kommer vi även att prata om hur ledning och styrning kan förhålla sig till det användardrivna utvecklingsarbetet.

Gästföreläsare!

Vi har också bjudit in en gästföreläsare som kommer att föreläsa om Tjänstedesign, organisation och ledning:

Lisa Malmberg är tjänstedesigner och senior konsult på Ramboll Management Consulting. Hon har en PhD i design från Linköpings universitet med studier inom bland annat tjänstedesign och organisatoriskt lärande.

Fokus för Lisas forskning var utveckling av organisationers förmåga kopplat till design, utvecklings- och förändringsarbete. Lisas nyckelkompetenser finns inom tjänstedesign, systemtänkande och organisatoriskt lärande samt att analysera och stötta utveckling av verksamheters förmåga att nyttja design. Lisa har tidigare arbetet som tjänsteutvecklare och processledare i Region Sörmland där hon bland annat jobbat med utveckling av personcentrering och samverkan mellan slutenvård, primärvård och kommunal omsorg.

Vi bjuder på fika!


Datum:

Tisdag 24 maj 2022

Tid:

Kl. 13.30-16.00

Plats:

Huddinge konferenscenter (Växthuset), Patron Pehrs Väg 3

Anmälan:

Senast 16 maj via Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salems hemsida. Kostnadsfritt deltagande.

Arrangör:

Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem och Samordningsförbundet Södertälje