2021-12-13 Demokratin 100 år – hur gick det till i Sverige?


Samordningsförbundet arbetar varje dag för demokrati. Medlemmarna i förbundet verkar tillsammans för att deltagarna ska styra sin egen rehabilitering och forma sitt eget liv. När en människa får rätt stöd i sin process mot egen försörjning stärks även tilltron till myndigheter och samhället.

I år är det 100 år sedan både kvinnor och män för första gången fick rösta i val till riksdagen i Sverige. Som ett led i att uppmärksamma detta bjuder Samordningsförbundet in till ett webbinarium. Vi vill synliggöra det historiska perspektivet och har bjudit in Christina Florin, professor emerita från Stockholms Universitet.

Hon skall tala om kvinnornas kamp för rösträtt och vilka förändringar i tiden som gjorde det möjligt för kvinnor att börja hävda sina rättigheter. Varför var just rösträtten så viktig?

 

Datum:        Måndag den 13 december

Tid:               kl. 13.00-14.00

Plats:           Digitalt på Teams. Länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig

Anmälan    Senast onsdag 8 december via denna länk 

Arrangör   Samordningsförbundet Sollentuna – Upplands Väsby – Sigtuna (SUVS)