2021-11-26 En vecka fri från våld: Relationsvåldscenter – att möta och behandla en våldsutövare

Tid:  kl. 11:45-12:30

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: www.sfris.se/seminarier

Anordnat av Samordningsförbundet i Södertälje