2021-11-25 En vecka fri från våld: Barnahus – platsen som barn kommer till om de varit utsatta för ett misstänkt brott

Tid:  kl. 11:45-12:30

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: www.sfris.se/seminarier

Anordnat av Samordningsförbundet i Södertälje