2021-11-24 – Våld och ohälsa – att upptäcka våldsutsatta i hälso- och sjukvården


 

Kl: 9.00-10.00 – ”Våld och ohälsa”

Om kopplingen mellan våld i nära relation och olika typer av ohälsa, hur vårdpersonal kan fråga patienter om våldsutsatthet och vad man gör om man misstänker att en patient är utsatt för våld i nära relation. Att utsättas för våld i nära relation har ofta allvarlig påverkan på den psykiska och fysiska hälsan, men våld är sällan orsaken till att människor söker vård.

Föreläsare:
Karin Dahlström, leg psykolog och Karin Levin, leg. Läkare, Enheten våld i nära relationer, Akademiskt primärvårdscentrum, Region Stockholm

 

Kl: 10.15-11.15 – ”Stöd och skydd vid våld i nära relationer”

Socialtjänstens arbete med utsatta och utövare. Ett relationsvåldsteam och relationsvåldscentrum berättar om arbetet.

Föreläsare:
Emma Tengdahl, familjebehandlare, Relationsvåldscentrum (RVC) Väst och Emma Hedman, socialsekreterare, Relationsvåldsteam (RVT) Bromma stadsdelsförvaltning:

 

Datum:        Onsdagen den 24 november

Tid:               kl. 9.00-10.00 – Våld och ohälsa
kl. 10.15-11.15  – Stöd och skydd vid våld i nära relationer

Plats:           Digitalt möte via länk. Gå till Samordningsförbundet Stockholms stads hemsida för att se mer information.

Anmälan    Ingen anmälan behövs

Anordnat av Samordningsförbundet Stockholms stad