2021-11-24 Våld i nära relationer: Huddinge kommuns enhet mot våld i nära relationer – uppdrag och stödinsatser

Tid:  kl. 08:30 – 09:15

Tema: Våld i nära relation – Huddinge kommuns enhet mot våld i nära relationer

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier

Anordnat av Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem