2021-11-23 En vecka fri från våld: Ronnaskolan – att bryta en negativ utveckling

Tid:  kl. 11:45-12:30

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: www.sfris.se/seminarier

Anordnat av Samordningsförbundet i Södertälje