2021-11-22 En vecka fri från våld: Den osynliga buren – en personlig berättelse om att vara utsatt för våld i nära relation

Tid:  kl. 11:45-12:30

Plats: Digitalt via Zoom

Anmälan: www.sfris.se/seminarier

Anordnat av Samordningsförbundet i Södertälje