2021-11-19 Våld i nära relationer

Funderar du ibland på vad du skulle göra om du möter på en medborgare som blivit utsatt för våld i en nära relation? Hur skulle du reagera och vad kan du göra?

Kom och lyssna på en föreläsning om våld i nära relationer. Föreläsningen är en del av Samordnings-förbundets sätt att uppmärksamma ”En vecka fri från våld”, som är en återkommande nationell kampanj-och aktivitetsvecka med syfte att synliggöra det våldspreventiva arbetet.

Inbjudan


Datum:  
Fredagen den 19 november

Tid:         kl. 08.30-09.30

Plats:      Digitalt möte via teams

Anmälan senast en vecka innan till sophia.dahlgren@osteraker.se 

Anordnat av Samordningsförbund Roslagen