2021-11-12 ”Rasism i arbetslivet”

En Uppföljning efter tidigare kunskapsseminarium där Kitimbwa Sabuni var föreläsare. Vi har valt detta tema för att vi vill synliggöra och motverka arbetsmarknadens diskriminering av personer som inte är vita och ojämlika förhållanden.

Datum och Tid :  12 november 08.30-10.00
Arrangeras av : Samordningsförbundet östra södertörn
Mer information : www.samordningsforbundetostrasodertorn.se