2021-10-14 Att förstå sin egen uttsathet – stöd för professionella i mäniskovårdande yrken

Jakob Carlander är bokad 14 oktober kl 9-12
”Att förstå sin egen utsatthet  – stöd för professionella i människovårdande yrken”

Mer information kommer

Anordnat av Samordningsförbund Sundbyberg