2021-10-25 Uppfräschning GDPR för tjänstemän


Funderar du ibland på vad du får och inte får skriva i mail, vilka uppgifter får du spara och hur var det nu med Dataskyddsförordningen?

Dataskyddsförordningen (GDPR) är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av person-uppgifter. För dig som privatperson innebär förordningen att det till exempel att det blir lättare att få kontroll över vilka personuppgifter som företag/myndigheter har sparat om dig och möjligheten att få dem borttagna.

Kom och lyssna på en föreläsning om GDPR. Föreläsningen är en del av Samordningsförbundets sätt att uppmärksamma vikten av att vi i vårt arbete hanterar personuppgifts korrekt. Dagens föreläsare är som är Österåkers dataskyddsombud Christoffer Arnsbjer Gustafsson. Han kommer fräscha upp våra kunskaper och påminna oss vad GDPR är och när den gäller, vad vi som arbetar med medborgare behöver tänka på när det gäller hantering av känsliga uppgifter som personnummer m.m.

 

Tid och Plats

Plats: Digitalt möte via teams, vid anmälan skickas en kalenderbokning ut.
Tid: Kl. 13.00-14.00 – Möteslänken är öppen från 12.45.
Målgrupp: Handläggare, tjänstemän som arbetar med medborgare i sitt dagliga arbete.
Anordnare: Samordningsförbundet Roslagen.
Anmälan:  Skickas till sophia.dahlgren@osteraker.se senast en vecka innan föreläsning.

 

För mer information

Om samordningsförbund             sophia.dahglren@osteraker.se
Om föreläsningens innehåll         christoffer.arnsbjer.gustafsson@osteraker.se
Tekniska frågor                                marie.leitzler@osteraker.se