2021-09-24 Om rapporten: ”Vägen till arbetsgivarna”

 

Författaren Lena Strindlund disputerade 2020 på en avhandling som handlar om samverkansutmaningar inom arbetsmarknadsinkludering.

Lena kommer att berätta om rapporten och framför allt om den uppföljning som Samordningsförbundet Centrala Östergötland gjort av sitt arbete med att implementera resultaten från rapporten. Uppföljningen visar att det finns många lärdomar från detta arbete och Lena kommer lyfta fram viktiga framgångsfaktorer som är värdefulla ur ett samverkansperspektiv.

 

Tid och Plats

När: 24 september Kl. 13.00-14.30.
Plats: Digitalt möte via Zoom.
Anmälan: Ingen anmälan behövs.
Anordnare: Samordningsförbundet Stockholms stad.

Klicka här för att ansluta till Zoom-mötet.