2021-09-24 ”Delaktighet och bemötande”

Kunskapsseminarium där vi diskuterar olika metoder för delaktighet – tjänstedesign, motiverande intervju och empowerment.
Vi har valt temat för att långsiktigt arbeta för att stärka medborgarnas inflytande och delaktighet

Tid och plats:  24 september 08.30-10.00
Arrangeras av : Samordningsförbundet östra södertörn
Mer information : www.samordningsforbundetostrasodertorn.se