2021-09-08 Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet

Tid 08:30-09:45
Tema
Regeringens särskilda utredning- insatser vid samsjuklighet
Anordnas av Samordningsförbund Huddinge Botkyrka Salem
Anmäl dig direkt genom på Samordningsförbundets hemsida: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier