2021-06-02 IPS- en teambaserad insats

Samordningsförbundet fortsätter med att informera och inspirera kring metoden Individual Placement and Support (IPS).
Kom och lyssna på olika erfarenheter av arbetet!

Kristina Videla, metodstödjare i IPS och projektledare för projektet ”Integrering av IPS i psykosvården”
* Vad är IPS?
* Hur fungerar ett IPS-projekt där arbetsspecialister arbetar integrerat i psykosvården?
* Vilka är fördelarna när IPS-insats kan ges i nära samarbete med psykiatri och andra pågående stödinsatser runt en IPS-deltagare ?

Sara Voxendal – arbetsspecialist och IPS-handledare. Arbetsinriktad Rehabilitering- AIR, Sahlgrenska Universitetssjukhuset
* IPS arbetet på AIR
* IPS – en viktig del i återhämtningen
* Vilka är fördelarna med IPS-metoden i samverkan?

Webbinarium anordnat av samordningsförbundet SUVS.

 

Tid och plats Datum:
Onsdagen den 2 juni 2021
Tid: Mötet pågår mellan 13-15 följt av frågestund
Plats: Digitalt på Teams.
Länk skickas några dagar innan mötet till dem som anmält sig

Anmälan: senast fredagen 28 maj via denna länk