2021-05-20 Resultat: Regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld

Tid: 08.30-11.30
Tema
Resultat: Regeringsuppdraget Ökad upptäckt av våld, Stoppa våldet
Anordnas av Samordningsförbund i Södertälje
Anmäl dig direkt genom på Samordningsförbundets hemsida: www.sfris.se/seminarier