2021-04-29 Seminarium om projekt Samrehab

Tid 09.00-11.30
Tema
seminarium om projekt Samrehab!

Under drygt två år har vi inom ramarna för projekt Samrehab arbetat för att ge förutsättningar till ett nytt arbetssätt och en mer samordnad planering för att personer som är sjukskrivna men saknar sjukpenninggrundande inkomst och därför uppbär ekonomiskt bistånd ska få större chans till stöd och insatser som leder till arbete, studier och egen försörjning.
Projektet avslutades den sista december 2020 och nu vill vi dela med oss av det som vi lärt oss!

Anordnas av Samordningsförbund Östra Södertörn
Anmäl Boka här