2021-04-27 Specialist psykiatri- Personlighetsprogrammet

Tid 08:30-09:45
Tema
Specialist psykiatri- Personlighetsprogrammet
Anordnas av Samordningsförbund Huddinge Botkyrka Salem
Anmäl dig direkt genom på Samordningsförbundets hemsida: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier