2021-04-26 Nu startar vi ett myndighetsgemensamt team i Södertälje!

Tid: 08.30-10.00
Tema
Nu startar vi ett myndighetsgemensamt team i Södertälje
Anordnas av Samordningsförbund i Södertälje
Anmäl dig direkt genom på Samordningsförbundets hemsida: www.sfris.se/seminarier