2021-04-16

När: 16 april kl 13-14 Webbinarium
Tema: ”Välj att sluta – telefonlinje för dig som utövar våld” Christina Ericson länsstyrelsen och Ulf Calvert Manscentrum berättar om erfarenheter, utvecklingsarbetet och att linjen idag är nationell.
Anordnas: av samordningsförbund Sundbyberg. https://samsund.se

Inbjudan kommer