2021-04-16 Samverkan kring personer med psykisk ohälsa, trauma och migrationsstress

16 april
Tid:
kl. kl: 8.30-10 .00 via digitalt möte
Tema : webbinarium om samverkan kring personer med psykisk ohälsa, trauma och migrationsstress. Ingen anmälan krävs! Läs mer här: https://samordningstockholm.se/wp-content/uploads/2021/03/Webbinarium_21-04-16.pdf

 

Anordnas av Samordningsförbundet Stockholm stad