2021-03-10 MIA Vidare och Samordningsförbundet Huddinge Botkyrka Salem

Tid 08:30 – 09:45
Tema
Uppsökare i kommunen – Vad händer med de som behöver hjälp med inte söker det?
Anordnas av samordningsförbund Huddinge Botkyrka Salem
Anmäl dig direkt genom  besök Samordningsförbundets hemsida: www.samordningsforbundethbs.se/seminarier