2021-03-05 Projektet MIA Vidare SUVS

Tid kl. 9-10
Tema:
”Hur arbetar vi i projektet MIA Vidare? – Metoder, insatser och erfarenheter”
Anordnas av Samordningsförbundet Sollentuna-UpplandsVäsby-Sigtuna
Anmälan genom www.finsamsuvs.se